oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Wycieczka do Muzeum Przyrodniczego

Odsłony: 34

w dniu 6.IX.2019r. (czwartek) wycieczka do Muzeum Przyrodniczego

klasa I-III wyjazd 10.00 powrót 11.45

klasa IV-VIII wyjazd 8.40 powrót 10.45

koszt wycieczki 5zł