oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Wieża Niepodległości. Dobra wiadomość

Odsłony: 47

Trwają ostatnie prace montażowe pod kierunkiem p. Grzegorza Nienajdło - właściciela firmy "Neva" - ojca dwóch córeczek z oddziałów przedszkolnych.