oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Wakacje , a szkoła czynna !

Odsłony: 62

Już od 19.08.2019r. rozpoczęły się zajęcia przedmiotowe z oddziałów przedszkolnych i uczniów ze szkoły. Są to zajęcia rekreacyjne, sportowe i integracyjne, Jest cieplutko i rodzinnie.