oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Wakacje , a szkoła czynna !

Odsłony: 204

Już od 19.08.2019r. rozpoczęły się zajęcia przedmiotowe z oddziałów przedszkolnych i uczniów ze szkoły. Są to zajęcia rekreacyjne, sportowe i integracyjne, Jest cieplutko i rodzinnie.