oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Praca szkoły - wakacje letnie

Odsłony: 77

Wakacje letnie od 1 VII 2019 r.  do 18 VIII2019r.

Przedszkole czynne od 19 VIII 2019

Szkoła – świetlica czynna Od 19 VIII 2019r.

Telefony kontaktowe:

511 603 655

85/650 45 75