oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

List i dyplom od Ministra Edukacji Narodowej

Odsłony: 78

List Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego