oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

Zakończenie roku szkolnego NSP w Niewodnicy

Odsłony: 323

Uroczyste zakończenie roku przedszkolno – szkolnego

Zgodnie z tradycją uroczystość zakończenia roku 2018/2019 rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym. Była to podzięka za twórczy i dobry rok pracy.

Dalsza część uroczystości odbyła się w ogrodach szkolno – przedszkolnych przy udziale uczniów, przedszkolaków, nauczycieli , rodziców oraz zaproszonych gości.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi państwowej na maszt głos zabrał p. Dyrektor, który najpierw powitał wszystkich, a następnie podsumował pracę szkoły z oddziałami przedszkolnymi w minionym roku szkolnym. Podkreślił szczególnie wysokie osiągnięcia uczniów w różnych konkursach i olimpiadach. Pochwalił wszystkich za zaangażowanie i tworzenie właściwej atmosfery do nauki i wypoczynku.

Zaznaczył z dumą, że uczennica kl. VIII Julia Choińska zajęła w sprawdzianie po VIII klasie czołowe miejsce w Polsce. Wielkie gratulacje! Odebrała z rąk Dyrektora specjalny dyplom i nagrody.

W dalszej części p. Dyrektor zwrócił uwagę na rozwój szkoły. Zwiększyła się liczba uczniów i nauczycieli, wymieniany jest systematycznie sprzęt dydaktyczny i meblowy szkoły, przeprowadzane są remonty, zagospodarowany jest plac zabaw, powstał „Sad edukacyjny”. Szkoła na 10- lecie istnienia prezentuje się bardzo okazale.

Następnie Pan Dyrektor przeczytał list specjalnie przesłany na ręce p. Dyrektora od Pana Ministra Edukacji Dariusza Piontkowskiego, który wyraził podziękowanie za osiągnięcia szkoły w Niewodnicy, przeczytał też Pan Dyrektor list odręcznie napisany od Jego Ekscelencji Arcybiskupa Tadeusza Wojdy oraz od Pana Ministra i Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego. W dalszej części uroczystości Nagrodę Wójta Gminy otrzymał Gabriel Kossakowski.  Wręczył nagrodę zastępca wójta p. Waldemar Wilczewski oraz nagrodę Stowarzyszenia Przyjaciół  Niewodnicy  otrzymał Eryk Piekarski i wręczył p. Prezes Zdzisław Narel.

Głos zabrał ks. Proboszcz Andrzej Sadowski, który życzył wszystkim udanych i miłych wakacji.

Nastąpił moment pożegnania uczniów klasy VIII, którzy w tym roku kończą edukację w szkole podstawowej.

Pan Dyrektor wszystkim absolwentom życzył, aby kontynuowali dalszą edukację w wymarzonych szkołach.

Pożegnaliśmy też odchodzącą na emeryturę naszą wspaniała kucharkę Panią Lucynę Gierej. Łezka się w oku zakręciła.

Na zakończenie były popisy artystyczne. Wystąpili wszyscy przedszkolacy i uczniowie kl. I, II, III oraz chór szkolny.

Było pięknie i nastrojowo. Jak zwykle dopisała pogoda. W słońcu, Wśród przepięknej  zieleni  oraz kwiatów w ogródkach.

Ten niepowtarzalny dzień na pewno utkwił w pamięci. Na koniec wszyscy rozeszli się do klas i oddziałów po świadectwa i nagrody. Uśmiechnięte twarzyczki dzieci wszystko mówiły.

Szczęśliwych i wesołych wakacji.

Ps. W kościele jak zwykle na organach grała i śpiewała pięknie nasza nauczycielka p. Ewelina Kulesza. Dziękujemy.

zdjęcia taty Amelki - pana Daniela Fiłatiuk oraz Urszula Danilewicz