oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Piękne macierzyństwo

Odsłony: 70

Nasza Mama z córeczką Anastazją. Dwie starsze córeczki są uczennicami naszej szkoły.