oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Odpust Świętego Antoniego w dniu 13 czerwca 2019r. (czwartek)

Odsłony: 68

Odpust Świętego Antoniego w dniu 13 czerwca 2019r. (czwartek )

- Oddziały przedszkolne – pracują wg. planu

- Kl. I – III – pracują wg. planu

- kl. IV – VIII – świetlica z wyżywieniem