oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

O szkole

Odsłony: 794
            Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Obecnie (stan na 1 marca 2015r.) uczy się ich 115. Przybyli też nauczyciele z 9 w 2009r. do 25 w 2015r. Zwiększyła się też liczba zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych. Jest ich ok 30. Każdy uczeń może wybrać coś dla siebie. Szkoła z oddziałami przedszkolnymi to bardzo ważne miejsce nauki i kultury.
Od kilku lat uczniowie w sprawdzianie wiedzy po kl. VI i w sprawdzianie kompetencji trzecioklasisty zajmują I miejsca w Polsce. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.