oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

Projekt: „Przepis na sukces”

Odsłony: 969

>>ZAPYTANIE OFERTOWE<< POBIERZ

MAREK DANILEWICZ jest organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej i realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Przepis na sukces”

Głównym celem projektu jest wyrównanie edukacyjne podniesienie kompetencji kluczowych matematyczno – przyrodniczo -fizycznych, wzrost wiedzy z zakresu posługiwania się językami obcymi, językiem  angielskim, językiem niemieckim, językiem  rosyjskim, a także wspieranie rozwoju uczniów z niepełnosprawnością u  dzieci w wieku szkolnym.

Ponadto podniesienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Niewodnicy Kościelnej na szkoleniach pedagogicznych.

Projekt będzie realizowany do 31 I 2020r.

Dofinansowanie projektu z UE 322 120,91

www.mapadotacji.gov.pl