oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 września 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Z każdym rokiem przybywało uczniów. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.

NASZA SZKOŁA JEST BEZPŁATNA! BEZ WPISOWEGO I CZESNEGO !!

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !

Piękne nowe lustro na korytarzu

W dn. 12 XI 2019r. p. Marek Danilewicz jr. wraz z p. Anią zawiesili specjalne lustro. Od początku cieszy się ono dużym zainteresowaniem. I nie tylko dziewczęta i kl. VIII, a  także uczniowie z klas młodszych i przedszkolacy chętnie poprawiają fryzury.

Lustro jest bezpieczne bo wykonane ze specjalnego metalu.

Próba generalna przed otwarciem „Wieży Niepodległości”

Próba generalna przed otwarciem „Wieży niepodległości”

Otwarcie Wieży Wolności już 15 XI2019r. (piątek).

Dlatego też we wtorek (12XI) odbyła się próba zawieszenia serduszek na Wieży. Wszystko jest już przygotowane do uroczystości.

Kapsuła czasu też jest już wypełniona tekstami i zdjęciami.

Zapraszamy na odsłonięcie Wieży Niepodległości z Serc

Ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy I

W dniu 8 XI2019r. po południu odbyła się jedna z najważniejszych uroczystości szkolnych

„Ślubowanie i pasowanie na ucznia kl. I”

Przez dwa miesiące trwały przygotowania do uroczystości, a wreszcie przyszedł ten ważny moment. Szkolny korytarz zamienił się w piękną salę.

Na widowni usiedli – bardzo licznie – rodzice oraz dziadkowie i babcie oraz zaproszeni goście z zastępcą wójta Gminy p. Waldemarem Wilczewskim.

Na początek uroczystości uczniowie popisywali się artystycznie: były piękne układy taneczne, śpiewanie piosenek, był nawet starannie zatańczony polonez. Potem odbył się egzamin wiedzy – wszyscy zaliczyli go na 6.

Na zakończenie odbyły się popisy językowe. Wszyscy byli zaskoczeni znajomością języka angielskiego.

Brawo uczniowie i p. Iwono!

Po wstępnych przygotowaniach przyszedł najważniejszy moment.

Uczniowie pod kierunkiem wychowawczyni p. Anny Łukaszuk – Ożarowskiej wygłosili tekst przyrzeczenia mówiącego o właściwej postawie ucznia.

Następnie P. Dyrektor symbolicznym ołówkiem lub szablą pasował na uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niewodnicy Kościelnej .

Każdy z uczniów otrzymał legitymację ucznia oraz prezenty od Dyrektora i p. Wójta.

Wszyscy otrzymali tez symboliczne znaczki.

Na zakończenie życzenia uczniom przekazał p. zastępca wójta Waldemar Wilczewski i p. Dyrektor Marek Danilewicz.

Pan Dyrektor podziękował tez za pięknie przygotowane uroczystości Paniom Wychowawczyniom klasy: p. Annie Łukaszuk – Ożarowskiej i p. Iwonie Techmańskiej i p. Gabrieli Aleksiejuk oraz za nadzór techniczny p. Markowi Danilewiczowi jr.

Wielki sukces Zespołu Wokalnego

W wojwódzkim Przeglądzie Pieśni Patriotycznych Dzieci i Młodzieży zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku  i Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku nasz Zespół Wokalny pod opieką artystyczną p. mgr Magdaleny Romanowskiej zajął

I miejsce

W Konkursie wystąpiły zespoły ze szkół z całego woj. podlaskiego.

Dziękujemy i Gratulujemy!  

Szachy i taniec

Szachy – gra królewska

Zajęcia programowe – nauka gry w szachy z każdym rokiem ma coraz więcej zwolenników. Zajęcia odbywają się w przedszkolu i szkole. Prowadzi je p. Mariusz Kozicki.

Sprawdzianem  wiedzy szachowej przedszkolaków i uczniów są organizowane zawody.

Finał zawsze odbywa się podczas Świąt Rodziny.

Trzeba przypomnieć, że ucz. Kl. I Hubert Borowik systematycznie w zawodach wojewódzkich i powiatowych w klasie open zdobywa czołowe miejsca.

Nauka Tańca

Przedszkolacy i uczniowie mogą korzystać z kilku form nauki tańców.

Pan Dyrektor od kilku tygodni wprowadził bezpłatną naukę tańca sportowego we wszystkich oddziałach przedszkolnych oraz kl. I – III. Zajęcia te prowadzi zawodowy trener p. Emilia Gryko.

Zajęcia prowadzone są bardzo profesjonalnie. Podczas uroczystości szkolnych zatańczy naraz około 120 tancerzy. Czekamy z niecierpliwością.

Hymn dla Niepodległej 2019

Zgodnie z tradycją w Wigilię  Święta Niepodległości w dn. 8 XI 2019r. o godz. 11.11 cała społeczność Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi ‘Bajeczka” w Niewodnicy Kościelnej: czyli przedszkolacy, uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły w odświętnych, uroczystych strojach z flagami Polski przed miejscem Pamięci Narodowej i przy Wieży Niepodległości: odśpiewali 4 zwrotki Hymnu Państwowego.

Szczególnie pięknie prezentowali się najmłodsi, a ich znajomość Hymnu wszystkich zaskoczyła i urzekła.

Niech zawsze będzie Niepodległa.

Zajęcia z psychologiem

W dniu 06 listopada 2019r. w ramach opracowanego programu Pani szkolna psycholog spotkała się z uczniami kl. II. Tematem spotkania było kształtowanie postaw empatii w stosunku do sukcesów kolegi/ koleżanki.

Ciekawa rolę odegrały przyniesione przez dzieci ulubione zabawki.

Niewodnica Kościelna

NIepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddziały Przedszkolne „Bajeczka”
Kościelna 10

E-MAIL

marekdanilewicz@poczta.onet.pl

TEL.

t. : (85) 650 45 75 k. : +48 511 603 655