oddziały Przedszkolne "Bajeczka"

Szkoła powstała 1 IX 2009r. Liczyła wtedy 24 uczniów. Kolejne lata to ustawiczny rozwój placówki. Rokrocznie mamy bardzo wielu laureatów rożnych konkursów o zasięgu krajowym i wojewódzkim. KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP

NR KRS 000012413 Cel szczegółowy 1% - NSP ,materiały i zadania udostępniane są pod adresem poczta.wp.pl :

login: nspniewodnica@wp.pl hasło: niewodnica1234

Ogłoszenie

Zgodnie z harmonogramem pracy przedszkola i szkoły w dn. 12 VI 2020r. (piątek po Święcie  Bożego Ciała) przedszkola i szkoła nieczynne.

W dniach 16,17,18 czerwca 2020r. w związku z organizacją egzaminów ósmoklasisty przedszkole i szkoła nieczynne.

Nie ma jak u MAMY ...:)

Najpiękniejsze Życzenia wszystkim Mamom i Najpiękniejsze kwiaty 

Pozdrawiamy Dyrektor z pracownikami :)

Miła wiadomość

Rozpoczęliśmy modernizacji boisk przyszkolnych, m. in. zostały przywiezione ok. 20 wywrotek ziemi, pracował ciężki sprzęt, zakupiliśmy specjalną trawę z Holandii "Berenbrug" i kolorowe trybunki.

Po Waszym powrocie do szkoły i przedszkola zajęcia sportowe , będą odbywały sie na pięknym obiekcie.

Dyrektor

Powrót do Przedszkola i Szkoły klas 1-3 od 25 maja !!!

Od 25 maja 2020r.w godz. 7.30 – 15.30 czynne są:  oddziały przedszkolne „Bajeczka” i kl. I – III przy spełnieniu wymogów sanitarnych. Przyjmowane są dzieci, których rodzice muszą wrócić do pracy.

Rodzice przynoszą wypełnioną stosowną deklarację.

>>>POBIERZ DEKLARACJE<<<kliknij download this file

Dyrektor

Konsultacje dla uczniów klasy VIII od 25 maja 2020r.

Organizacja konsultacji koordynuje wychowawca p. Mariusz Kozicki i udziela szczegółowych informacji:

- o terminach, przedmiotach , itd.

Komunikat

Nadsyłanie prac na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt: "Obrazy związane z działalnością i zainteresowaniami Św. Jana Pawła II" przedłużamy do 10 czerwca.

Komunikat

Od 25 maja 2020r.  jest możliwość – po spełnieniu odpowiednich warunków sanitarnych – uczestniczenia w zajęciach opiekuńczych dzieci z przedszkola i klas kl. I – III.

Warunki sanitarne są umieszczone na stronie Ministra Edukacji Narodowej i na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń  w przedszkolu i w szkole.

Każdy zainteresowany rodzic tą formą opieki kontaktuje się telefonicznie lub e mailowo z wychowawcą klasy.

Komunikat!

  • Do przedszkola i szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
  • Dzieci są przyprowadzane tylko i wyłącznie przez osoby zdrowe.
  • Jeżeli w domu przebywa osoba w kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola  i szkoły.
  • W pierwszej kolejności mogą być przyprowadzane dzieci, których rodzice pracują – rodzice potwierdzają ten fakt na piśmie.
  • Wszystkie osoby wchodzące do budynku muszą dezynfekować dłonie, maja zakryte usta i nos.
  • Zakaz przebywania na terenie przedszkola i szkoły osób obcych. Rodzice tylko w miejscach wyznaczonych.

Od 25 maja 2020r. – po spełnieniu określonych warunków sanitarnych – jest możliwość organizacji zajęć dla dzieci z orzeczeniem oraz konsultacji pedagogicznych dla ucz. kl. VIII,

a od 01 czerwca 2020r. dla chętnych uczniów z kl. IV – VIII.

Warunki sanitarne są umieszczone na stronie Ministra Edukacji Narodowej i  stronie internetowej szkoły.

Każdy zainteresowany rodzic i uczeń powinien skontaktować się z wychowawcą klasy.

Szczegółowe informacje na temat organizacji zajęć zostaną ustalone wspólnie.

Dyrektor

Komunikat

Zgodnie  z decyzja rządu szkoły zamknięte do 7 czerwca 2020r.

Prowadzimy konsultacje z rodzicami na temat ewentualnych zajęć opiekuńczych dla klas I-III i konsultacji dla klasy 8 od 25 maja 2020r. Szczegółowe informacje będę podawał na bieżąco.

Dyrektor

Niewodnica Kościelna

NIepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddziały Przedszkolne „Bajeczka”
Kościelna 10

E-MAIL

marekdanilewicz@poczta.onet.pl

TEL.

t. : (85) 650 45 75 k. : +48 511 603 655